top of page

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2024-03-18

Denna integritetspolicy (nedan kallad "Policyn") beskriver hur Daxton Media AB (nedan kallat "Daxton," "vi," "oss," eller "vår") samlar in, använder och skyddar personlig information som du kan ge oss när du använder våra tjänster. Vi tar din integritet på allvar och strävar efter att säkerställa att din personliga information hanteras på ett rättvist och säkert sätt. Genom att använda våra tjänster godkänner du villkoren i denna Policy.

1. Information vi samlar in

1.1. Personlig information: Vi kan samla in personlig information som namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du ger oss när du använder våra tjänster eller kommunicerar med oss.

1.2. Automatiskt insamlad information: När du besöker vår webbplats kan vi automatiskt samla in viss information, inklusive din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, hänvisande webbadress och information om hur du använder vår webbplats.

 

2. Användning av information

2.1. Vi kan använda den information vi samlar in för att:

  • Tillhandahålla och underhålla våra tjänster.

  • Kontakta dig och svara på dina förfrågningar.

  • Förbättra våra tjänster och utveckla nya funktioner.

  • Analysera och följa användningen av våra tjänster.

  • Skicka dig information om våra tjänster och erbjudanden.

3. Delning av information

3.1. Vi kommer inte att sälja, hyra eller dela din personliga information med tredje parter utan ditt uttryckliga medgivande, förutom i de fall som beskrivs i denna Policy eller enligt gällande lagstiftning.

3.2. Vi kan dela din information med tredje parter som tillhandahåller tjänster åt oss, såsom hosting-leverantörer eller tjänsteleverantörer. Dessa parter har endast tillgång till den information som är nödvändig för att utföra sina uppgifter och är skyldiga att behandla den i enlighet med denna Policy och gällande lagstiftning om dataskydd.

 

4. Dataskydd och säkerhet

4.1. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot oavsiktlig förlust, otillåten åtkomst, användning, ändring eller avslöjande.

 

5. Dina rättigheter

5.1. Du har rätt att begära åtkomst till, korrigering eller radering av din personliga information. Du har också rätt att protestera mot eller begränsa vår behandling av din information och att överföra den till en annan organisation.

5.2. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller har frågor om vår behandling av din personliga information, vänligen kontakta oss via informationen nedan.

 

6. Ändringar i policyn

6.1. Vi kan uppdatera denna Policy vid behov för att återspegla ändringar i våra tjänster eller rättsliga krav. Om vi gör ändringar kommer vi att publicera den reviderade Policyn på vår webbplats och uppdatera "Senast uppdaterad" datumet ovan. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna Policy.

 

7. Kontakta oss

7.1. Om du har några frågor, kommentarer eller begäranden avseende denna Integritetspolicy, eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna Policy, vänligen kontakta oss:

Daxton Media AB Adress: Hältorp 140, 442 94 YTTERBY

E-post: oscar@daxton.se

Telefon: +46 708 73 61 71

 

Denna Integritetspolicy är en viktig del av hur vi arbetar med att skydda din integritet och säkerhet när du använder våra tjänster. Tack för att du har tagit dig tid att bekanta dig med den.

bottom of page