top of page

Köpvillkor

1. Allmänt​​

1.1. Dessa köpvillkor ("Villkoren") reglerar köp av tjänster från Daxton Media AB av kund.

2. Betalning​​

2.1. Fakturor från Daxton ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum om inte annat har avtalats skriftligen.​

2.2. Vid försenad betalning har Daxton rätt att ta ut en dröjsmålsränta på 8% från förfallodagen.​

3. SEO och copywriting-tjänster

3.1. För SEO och copywriting-tjänster gäller en uppsägningstid på 1 månad på det packet som erbjuder löpande avtal. Kunden kan säga upp avtalet med skriftligt meddelande till Daxton med 1 månads uppsägningstid.

4. Köp av hemsida

4.1. Avtalet gäller på obestämd tid från och med undertecknandet av båda parter. Båda parter har rätt att säga upp avtalet med skriftligt meddelande med 30 dagars uppsägningstid. Därefter plockas hemsidan ned av Daxton.

4.2. Kunden faktureras årsvis med summa som Daxton bestämt för service och underhåll, webbhotell, fria uppdateringar av hemsidan och eventuell domän. Fakturan skickas årligen på det av Daxton fastställda datumet.​​​

4.3. Betalning ska ske via faktura inom 30 dagar från fakturadatum, om inte annat har avtalats skriftligen. Vid försenad betalning gäller en dröjsmålsränta på 8% från förfallodagen.

5. Eventuell återbetalning

5.1. Vid avslutande av avtal återbetalas inga tidigare fakturor.

 

6. Tvistelösning

6.1. Eventuella tvister eller meningsskiljaktigheter som uppstår som ett resultat av detta avtal ska först lösas genom förhandling mellan parterna i god tro.

6.2. Om förhandlingarna inte leder till en ömsesidigt acceptabel lösning ska tvisten överlämnas till svensk domstol enligt svensk lag.

 

7. Force Majeure

7.1. Daxton är inte ansvarig för bristande uppfyllelse av avtal i händelse av omständigheter utanför Daxtons kontroll, inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer, strejker, lockouts, arbetskonflikter, eller krig.

bottom of page