top of page

Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor för Daxton Media AB:s tävling om en gratis hemsida

  • Deltagande och giltighet: Genom att prenumerera på Daxton Medias nyhetsbrev via Daxton Medias hemsida på daxton.se blir du automatiskt deltagare i tävlingen om en gratis hemsida från Daxton Media AB. Tävlingen pågår från 2024-04-09 till och med 2024-04-22.

  • Pris och villkor för vinnaren: Vinnaren av tävlingen kommer att tilldelas en gratis hemsida av Daxton Media AB. Vinnaren kommer även att erhålla ett gratis grundläggande SEO-paket för sin hemsida. Det första året är avgiftsfritt för vinnaren, men enligt avtal kommer kunden att debiteras med ett överenskommet belopp årsvis från och med det andra året. Den årliga avgiften kan variera mellan 5999 kronor exkl. moms och 11999 kronor exkl. moms, beroende på hemsidans storlek och överenskommelse mellan Daxton Media AB och vinnaren.

  • Tävlingens avslutning och vinnarmeddelande: Tävlingen avslutas den 2024-04-22 och vinnaren kommer att meddelas via e-post till den adress som angavs vid prenumerationen av nyhetsbrevet.

  • Deltagandebegränsning: Endast en (1) kund per företag är tillåten att delta i tävlingen.

  • Allmänna villkor: Genom att delta i tävlingen samtycker deltagaren till att följa dessa tävlingsvillkor samt Daxton Media AB:s beslut, som är slutgiltiga och bindande i alla frågor relaterade till tävlingen. Deltagare erkänner och samtycker till att Daxton Media AB förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och regler för tävlingen när som helst och utan förvarning. Eventuella ändringar kommer att publiceras på Daxton Medias hemsida.

  • Ansvarsbegränsning: Daxton Media AB tar inget ansvar för tekniska fel, förseningar eller andra problem som kan uppstå i samband med tävlingen, inklusive men inte begränsat till problem med internetanslutning, datorkommunikation eller annan teknisk störning.

  • Personuppgifter: Daxton Media AB behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och integritetspolicy. Genom att delta i tävlingen samtycker deltagaren till behandlingen av sina personuppgifter i enlighet med dessa villkor och integritetspolicyn.

  • Övrigt: Deltagare som misstänks för fusk eller otillbörligt beteende kommer att diskvalificeras från tävlingen. Daxton Media AB förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare och/eller ogiltigförklara något bidrag som bryter mot dessa tävlingsvillkor eller som anses olämpligt av Daxton Media AB:s bedömning.

Genom att delta i tävlingen godkänner du ovanstående villkor och regler.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer eller begäranden avseende dessa tävlingsvillkor, vänligen kontakta oss:

Daxton Media AB

E-post: oscar@daxton.se

Telefon: +46 708 73 61 71

bottom of page